10 maart - 7 april

       

zondag 10 maart in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8 en 12+ kerk

Coll.: 1. Zending (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Hille Vellema / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (rode groep, aanspreekpunt Marian Frankena)

Klik hier voor de liturgie

 

woensdag 13 maart in de Sint Maartenkerk - Bidstond voor gewas en arbeid

19.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker

Coll.: 1. Kerk en Landbouw; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Hinke de Vries / Organist: Martin Stavleu

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 17 maart in De Hoeksteen - Doopdienst

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers en Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1.Binnenlandsdiaconaat (Kerk in Actie); 2. Jeugdwerk

Ouderling van dienst: Jacco Visser / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (groene groep, aanspreekpunt Jannie Krol)

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 24 maart in De Hoeksteen

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Kinderen in de knel (Kerk in Actie); 2. Eredienst/kerkmuziek

Ouderling van dienst: Anneke de Vries / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (paarse groep, aanspreekpunt Alie Sytsma)

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 31 maart in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Vrouwen in Papoea (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Jiskje de Vries / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (bruine groep, aanspreekpunt Anneke de Vries)

 

zondag 7 april in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Rwanda (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Frida de Vries / Organist: Martin Stavleu

Koffiedrinken (roze groep, aanspreekpunt Janneke Hellema)