Collecte-bestemmingen juli en augustus

Op zondag 7 juli (Overstapdienst) is de collecte bestemd voor het project van de Bernetsjinst.

Op de zondagen 14 en 21 juli is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Tijdens de dienst van de gezamenlijke kerken op zondag 28 juli is de collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Dokkum. Voor het jaar 2019 hebben de Doopsgezinde gemeente Hallum en de Protestantse Gemeente Mariëngaarde besloten om in de gezamenlijke diensten te collecteren voor Vluchtelingen Werk Noardeast Friesland. In Hallum zijn Wietske en Dirk van der Veen samen met Thijs en Bea Bolhuis al jaren actief voor Vluchtelingenwerk. Zij begeleiden de statushouders bij hun nieuwe start in Nederland. Bij de huisvesting van de statushouders krijgen zij begeleiding bij alle zaken die dan geregeld moeten worden, zoals aanmelding bij een energiemaatschappij, huisarts, tandarts en inburgeringsschool. Het doel van de begeleiding is om statushouders te leiden naar een vorm van participatie in de samenleving. Vluchtelingenwerk stimuleert statushouders om mee te doen in het dorp. Deze collectes zijn bedoeld om het meedoen in het dorp te bevorderen. Het kan zijn dat de beide kerken samen met Vluchtelingenwerk een actie opzetten om dit te doen. Het kan ook zijn dat een statushouder, die in nood zit, geholpen kan worden met een bijdrage uit deze collecte. De gezamenlijke kerken reiken met deze collecte de nieuwe bewoners in Hallum een uitgestoken hand.

Op zondag 4 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Op zondag 11 augustus is de collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Op zondag 18 augustus tijdens de dienst van de gezamenlijke kerken is de collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Dokkum. Zie voor meer info bij zondag 28 juli.

Zondag 25 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 1 september, Startzondag, is de collecte bestemd voor het project van de Bernetsjinst.

Bovenstaande collectes bevelen wij u allemaal van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena