Collecte-bestemmingen september

Zondag 1 september, Startzondag, is de collecte bestemd voor het Project Kindernevendienst

Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP. Zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Zondag 15 september, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Moldavië. Kerk in Actie heeft 3 projecten in Moldavië waaronder het project: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer en kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Zij kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Velen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buienland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Vele mensen vereenzamen op deze manier. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn.

Op zondag 22 september is de collecte bestemd voor Vredeswerk Als vrede ver te zoeken is. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid . Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Zondag 29 september is de collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat zorg voor eenzame ouderen in Moldavië. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden.

Bovenstaande collectes bevelen wij u allemaal van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena