Collecte-bestemmingen mei

Zondag 5 mei is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Syrische kerken als bakens van hoop. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het GrieksOrthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening:

• voor € 18,00 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding;

• voor € 31,00 krijgt een zieke medicijnen;

• voor € 75,00 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren;

• voor € 192,00 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten;

• een operatie in Syrië kost gemiddeld € 382,00.

Zondag 12 mei, Avondmaal, is de collecte bestemd voor het Avondsmaalproject van Kerk in Actie, Noodhulp: Moldavië. Kerk in Actie heeft 3 projecten in Moldavië waaronder het project: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Zij kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Velen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Vele mensen vereenzamen op deze manier. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Zondag 19 mei, Doopdienst, is de collecte bestemd voor Kinderen in de Knel (Kerk in Actie) om op het platteland in India kinderarbeid tegen te gaan. In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Sadhana wil:

• op 75 scholen kinderclubs oprichten;

• in 75 dorpen kinderrechten comité’s oprichten;

• bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen;

• ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan;

• 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes. Wat kan Sadhana doen met uw bijdragen:

• voor € 6,00 krijgt een volwassene een training in kinderrechten;

• voor € 13,00 kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school;

• voor € 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek.

Zondag 26 mei, is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP, zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, is de collecte tijdens de tentdienst in Feinsum bestemd voor ons eigen diaconaat. Voor de tentdienst in Oudebildtzijl op 2 juni hebben we een speciaal diaconaal doel. Onlangs is de boerderij van Anneke de Groot in Sint Jacobiparochie afgebrand. In deze boerderij woonde zij met 14 pleegkinderen. De brand zorgde er voor dat de hele boerderij in de as werd gelegd. Er zijn allerlei doneeracties opgezet. Er is een flinke som geld nodig om deze mensen weer een plekje te geven. Als gezamenlijke kerken willen wij hier graag aan meedoen, van harte aanbevolen!

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena