Voor de kinderen - 6e zondag 40dagentijd

In de kerk ligt een groot boek. Het hoort bij het 40dagenproject. 'Een teken van leven', heet het. Het gaat over God. En over hoe God het volk Israël bevrijdt uit Egypte. Die verhalen zouden we lezen in de kerk, op de 7 zondagen van de 40dagentijd. En we zouden elkaar vertellen van tekens van leven. Van God en van mensen. Maar ja, nu kunnen we door corona niet naar de kerk. Dus kunnen we ook niet elke week samen in het boek kijken.

Daarom hebben we iets bedacht. Elke zondag zien jullie hier 2 bladzijden uit het boek. Eentje met een plaat die bij het verhaal uit de bijbel hoort. En op de andere bladzijde staan allemaal dingen die we anders bij de bernetsjinst hadden gedaan. Die kun je nu thuis doen! Veel plezier ermee!

Oh, en gelukkig hebben jullie allemaal ook een klein boekje thuis gekregen, met een bladzijde voor elke dag van de 40dagentijd. Vandaag staat bijvoorbeeld: Geef iemand een teken van leven. Nou, dat kan eigenlijk iedereen nu goed gebruiken. Dus... doen!

Zondag 5 april, een bericht van dominee Jeannette:

Ook vandaag weer voor jullie de platen van het projectboek bij de 40dagentijd. Kunnen jullie meekijken, ook nu we niet naar de kerk kunnen en er geen bernetsjinst is. Het gaat vandaag over 'Wordt het nu anders?'. Over je gevangen voelen en over wanneer je je vrij voelt. Dankjewel voor jullie reacties op de vraag!

Enneh...wie van jullie maakte deze week palmpaasstok? Zet je hem voor raam vandaag? Of stuur een foto van jou met je stok.

Geen kerkdiensten tot en met 31 maart

Beste mensen,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar de maatregelen die de regering heeft aangekondigd rondom het coronavirus, hebben ook gevolgen voor het kerkelijk leven. De classis Fryslân heeft alle gemeenten  geïnformeerd over de gevolgen van deze maatregelen en een advies uitgebracht. Hierop is de kerkenraad gisteren bijeen geweest en zij heeft besloten om deze adviezen over te nemen.

Wat is er besloten?

Het advies van de overheid en de Protestantse Kerk in Nederland om geen kerkdiensten meer te houden t/m 31 maart.

Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Op de andere zondagen (22 en 29 maart) zal er om 9.30 uur een vesperdienst (zonder toehoorders) worden gehouden. U kunt deze versper thuis via Kerkomroep en de Lucas-ontvangers beluisteren. Aan het begin van deze uitzendingen worden ook de mededelingen gedaan, die normaliter op de Zondagsgroet staan. Wij hopen dat u meeluistert!

Verder komen alle kerkelijke activiteiten, zoals bijbelkring, basisschoolcatechese, wijkontmoeting, Greppeltocht, kerkenraadsvergadering, HapSnap, gemeenteavond enz. te vervallen.

Indien er in de komende weken een rouwdienst plaatsvindt is het advies om deze zoveel mogelijk in besloten kring te houden. Bij het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM.

Bezoeken aan kwetsbare mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken worden dringend ontraden. Er zullen geen pastorale bezoeken, anders dan in hoge pastorale nood, gedaan worden.

Natuurlijk zal er telefonisch of via de e-mail mogelijkheid zijn voor pastorale zorg. We roepen iedereen op om ook op deze manier zorg en aandacht voor elkaar te hebben!

Er zal geen Zondagsgroet zijn op zondag 22 en 29 maart.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de predikanten, voorzitters of de scriba.

Wij wensen u allen veel sterkte toe deze tijd en hopen u in april weer in goede gezondheid te treffen.

De kerkenraad

Collecteren met de smartphone vanaf januari

In de oktober editie van Tsjerkepraat is aangegeven dat er een onderzoek zou worden opgestart om in beeld te brengen op welke wijze we de kerkgangers die op de zondagochtend in portemonnees en potjes moeten zoeken naar kleingeld, kunnen faciliteren. We zijn inmiddels een behoorlijke stap verder en kunnen aangeven dat per 5 januari a.s. geven met de smartphone mogelijk is. Dat betekent dat, als er wordt gecollecteerd, kerkgangers vanaf dat moment kunnen kiezen: geven met contant geld, met collecte bonnen en/of met de smartphone (digitaal geven).

We hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend en daarmee is de samenwerking met Givt een feit. Givt is een organisatie die het mogelijk maakt aan de collecte te geven zonder contant geld. Het gevoel van geven wordt behouden. Givt wordt in veel kerken gebruikt en ook een aantal stichtingen en goede doelen maken er al gebruik van.

Hoe werkt het?

Wie de Givt- app op zijn/haar smartphone heeft geïnstalleerd kan geld geven. Iedereen die de mogelijkheid wil hebben om met de smartphone te geven kan de Givt app nu alvast downloaden (App Store/Google Play) en zich registreren. Wij gaan binnenkort de collectezakken voorzien van een zender. Op het moment dat tijdens een kerkdienst de collecte wordt aangekondigd wordt de app geopend en toetst de kerkganger in welk bedrag hij/zij wil geven. Daarna hoeft hij/zij alleen nog maar de telefoon langs de 1e collectezak te bewegen. De telefoon is op het moment van geven geen actieve (internet) verbinding nodig met de zender, waardoor het geven heel snel en heel effectief gaat. Let er wel op dat het geluid van de telefoon tijdens de Kerkdienst is uitgeschakeld.

Geven via de app:

• Is simpel en gebruiksvriendelijk voor zowel de gebruiker als de kerk;

• Is een aanvulling op de traditionele manier van collecteren;

• Is anoniem en veilig;

• Is voor de gever aantoonbaar en, mits wordt voldaan aan de regels, fiscaal aftrekbaar;

• Het geven is voor de gever gratis, PGM Hallum betaalt een vergoeding aan Givt;

• Mensen die thuis meeluisteren kunnen ook meedoen aan de collecte door via de app vanuit de lijst onze kerk te selecteren en vervolgens te geven.

Vervolg

Er is informatie beschikbaar en in de eerste weken van januari zullen er binnen de kerk een aantal mensen beschikbaar zijn om, mocht dat nodig en wenselijk zijn, kerkgangers te ondersteunen.

Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen die worden gesteld aan Martin Stavleu of Siebe Post, beiden lid College van Kerkrentmeesters of Tjitte Fennema, lid College van Diakenen.

 

World Servants 2021

 

 

In de zomer van 2021 op werkvakantie naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Samen bouwen aan een school, woning of kliniek.

Wil jij deze onvergetelijke ervaring ook eens meemaken?

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zal vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap.

Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving. Kijk voor meer info op www.worldservants.nl/werkvakantie

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan, eventueel samen met jouw ouders, voor de informatieavond op vrijdag 17 januari 2020.

Opgave voor de informatiebijeenkomst, graag voor 03-01-2020 bij Jacoba van der Ploeg-Hoekstra, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op, je mag je aanmelden als je in 2021, het jaar waarin de werkvakantie plaatsvindt, minimaal 16 jaar bent of wordt.

Verdere informatie volgt na opgave. Zien we je dan?!!

 

Frida de Vries- Meindertsma en Jacoba van der Ploeg-Hoekstra

Namens het Jeugdteam en diaconie PGM Hallum

 

Historie gereformeerde kerk Hijum-Finkum vastgelegd

Onlangs verscheen op de website, GereformeerdeKerken.info, een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Hijum en Finkum, die inmiddels onderdeel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente. Onderaan het eerste verhaal staat een link naar het tweede gedeelte, zodat men gewoon kan 'doorklikken'. Hierbij de link naar deze website: 
 
 
Met een hartelijke groet!
 
Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info,
G.J. Kok - Groningen