Voor nu nog vieren zonder kerkgangers

Enkele weken geleden gaf de landelijke kerk (PKN) aan dat er weer ruimte ontstaat om te overwegen kerkgangers en/of voorzang toe te staan. Met voorzang zijn we toen meteen weer begonnen. Voor een besluit over wel of geen kerkgangers (maximaal 30) wilden we de persconferentie van afgelopen maandag afwachten. Daar bleek dat de lockdown verlengd wordt tot en met 30 maart. En al wordt er weer iets meer mogelijk, de maatregelen ten aanzien van bij elkaar komen blijven gehandhaafd zoals ze waren. Nergens anders in de maatschappij kan een stap als deze gezet worden, en daarom hebben we er als kerkenraad voor gekozen om dat in onze kerk ook niet te doen. Zo gauw er ook op andere plaatsen in de maatschappij meer ruimte komt, zullen we met grote vreugde weer kerkgangers verwelkomen in de diensten. Want natuurlijk kijken we daar vol verlangen naar uit en zijn we er wat betreft voorzorgsmaatregelen helemaal klaar voor.

We houden jullie op de hoogte via de zondagsgroet en de sociale media.

En er zijn zo lang de lockdown duurt nog steeds geen bijeenkomsten (vergaderingen e.d.) in onze gebouwen.

Kerkenraad PGM