Gespreksgroep Groene kerk vanaf donderdag 16 februari

 Begin 2022 zijn we gestart met een groepje mensen die gingen nadenken over thema´s als duurzaamheid en het beheer van de Schepping. Vragen als ‘wat is je eigen verantwoordelijkheid en ook hoe kun je als kerkelijke gemeente vormgeven aan rentmeesterschap’ kwamen aan de orde. Later zijn er andere mensen aangesloten. De groep groeide. Het boekje ´maak je Bijbel groen´ uitgegeven door het NBG, stond centraal. We begonnen uiteraard bij hoofdstuk één. Mensen die laten aanhaakten begonnen bijv. bij hfst. 4 of 5. Om de mensen die laten zijn aangehaakt ook mee te nemen in de eerste hoofdstukken starten we een nieuwe groep. En uiteraard hopen we ook dat er nieuwe mensen geïnteresseerd zijn om mee te denken. 

Wie wil er mee doen? We starten op donderdag 16 februari, 19.45 uur in de Rode zaal

Geef je op bij Johan Helfferich, 0622376208.