Verkorte bezwaarprocedure ivm nieuwe ambtsdrager


Gemeenteleden van Mariengaarde,

Blij zijn we met toezegging van Hille Vellema om als Ouderling Kerkrentmeester zitting te willen nemen in de kerkenraad. Echter komt hierdoor de bezwaartermijn van twee weken wel in het geding. We willen u vragen als u bezwaren heeft tegen de bevestiging van Hille Vellema om die uiterlijk voor vrijdagmiddag, 12 mei 2017, 17:00 uur kenbaar te maken.
In overweging dat u allen instemt met deze eenmalige procedure wijziging.

een vriendelijke groet,

Namens kerkenraad
Jos Dijkmeijer