Vieringen na 1 juli

In deze weken zijn we bezig met de voorbereidingen voor wanneer we na 1 juli weer met een groep kerkgangers kunnen vieren. Iets waar we ons zeer op verheugen. Tegelijkertijd worden we ons er steeds meer van bewust hoeveel beperkingen er ook dan nog zijn. Beperkingen waar we niet blij van worden, maar die vooreerst nodig zijn. In de komende week wordt bij alle gemeenteleden een brief bezorgd waarin wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk zal gaan. Alle lof en dank aan de wijkteams die na de Paasen Pinkstergroet ook deze brief weer willen bezorgen.

Oproep zangers/zangeressen/muzikanten!!

Nu we in de zomer wel weer samen naar de kerk mogen, maar daar nog geen samenzang mogelijk is, willen we evengoed ruimte maken voor muziek en zang in de diensten. We denken aan 1 of 2 zangers/zangeressen per viering die voor ons de liederen zingen. Daarnaast zou het natuurlijk prachtig zijn als we wat kunnen variëren met de muziek in de diensten.

Daarom een oproep aan jullie allemaal: wie wil er in de zomerdiensten wel een keer komen zingen, alleen of met iemand anders? En wie bespeelt er een instrument en zou het leuk vinden om een muzikale bijdrage te leveren in een van de diensten? We hopen echt op een heleboel spontane reacties!!! Opgeven kan bij ds. Jeannette van den Boogaard.