Niet zingen tijdens erediensten

Deze week heeft de expert-werkgroep ‘Zingen in de kerk’ geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. De landelijke kerk heeft het advies van de werkgroep overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten.

Op een extra (digitale) kerkenraadsvergadering hebben we besloten om ook nu het advies van de landelijke kerk op te volgen. Met ingang van zondag 17 januari wordt er voorlopig niet meer gezongen in de kerkdiensten. We kunnen ons voorstellen dat u niet blij wordt van dit besluit. Ook als kerkenraad voelen we teleurstelling, frustratie en verdriet. Ons vieren wordt stap voor stap verder uitgekleed. En toch begrijpen we het advies van de landelijke kerk. Met de veel besmettelijker variant in opkomst, en de wetenschap dat zingen in enkele gemeentes ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch geleid heeft tot besmettingen met alle gevolgen van dien, willen we de veiligheid van de mensen die een taak hebben en daarom in de kerk zijn voorop stellen.

We blijven vieren, we blijven samen putten uit het Woord en God dienen, en we gaan wéér op zoek naar hoe we dit zo creatief en aansprekend mogelijk in kunnen vullen. We bidden God om moed en vertrouwen.