Dienst in Hallumer kerken beluisteren waar u maar wilt

Door nieuwe technische middelen die we sinds enkele jaren ook binnen de Protestantse gemeente Mariëngaarde in Hallum gebruiken is het mogelijk om alle kerkdiensten die in De Hoeksteen of de Sint Maartenkerk plaatsvinden (ook rouw-, trouw- en andere speciale diensten!) aan te bieden aan mensen die niet in het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn. De rechtstreekse uitzending van de ochtenddiensten op zondag is te beluisteren door te klikken op het icoontje van Kerkomroep.

Hier zijn ook eerder opgenomen diensten terug te vinden. Deze kunt u op elk gewenst moment terugluisteren of opslaan op uw eigen computer. Wel is het bij Kerkomroep zo dat de diensten na enkele maanden weer van de site verwijderd worden.

 

 

Info over gebruik website PGM Hallum

Beste mensen,

De meest actuele informatie over de activiteiten in onze gemeente staat op de site en wordt wekelijks ook aangevuld. 

Onder het kopje Foto's staat ons foto-album en dit wordt regelmatig aangevuld met foto's van onze 'huisfotograaf' Klaas Greydanus.

Het beluisteren van de diensten in De Hoeksteen en de Sint Maartenkerk is mogelijk door te klikken op het kopje Beluister de dienst en dan vervolgens het gebouw waar de dienst wordt gehouden. Deze optie is alleen te gebruiken op de zondagochtend als de dienst plaatsvindt. De opname begint meestal ca. 15 minuten vantevoren.

Oudere opnames zijn terug te vinden op www.Kerkomroep.nl en op die website te zoeken onder plaatsnaam Hallum naar één van beide kerkgebouwen.

De liturgie van de zondagse eredienst is elke week vanaf zaterdag al te vinden door onder het kopje Erediensten te zoeken naar de juiste zondag en dan op de regel 'Klik hier voor de liturgie' te klikken.

Verder is voor mensen die zich geregistreerd hebben en hun eigen inloggegevens voor de site hebben de maandelijkse editie van Tsjerkepraat leesbaar. Ook de Zondagsgroet is momenteel alleen nog beschikbaar voor geregistreerde leden ivm de privacy-gevoelige informatie die er soms op staat.

Deze beide media van onze gemeente zijn te vinden onder het kopje Gemeente. Van beide uitgaves zijn ook oudere versies nog op de betreffende pagina terug te vinden.

Mocht u verder nog suggesties hebben voor aanvullingen of verbeteringen stuur dan een reactie naar onze electronische brievenbus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groet,

Bennie Bosma namens de website-commissie

Contactgegevens

Adresgegevens kerkgebouwen:

De Hoeksteen

Langebuorren 4

9074 CE

 

Sint Maartenkerk

Kerkpad 1

9074 BX 

 

Coördinator kosters en gebruik kerkgebouwen:

Thijs en Bea Bolhuis, tel. 0518-432091

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres:

Postbus 12, 9074 ZL HALLUM

 

Scriba:

Klaarke Grasman

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Webmaster:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s (= Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente hoort bij een kerkgenootschap met een zogenoemde groepsbeschikking van de Belastingdienst, maar moet wel afzonderlijk voldoen aan de publicatieplicht.

Op deze pagina geven de verschillende colleges van onze kerk inzicht in hun gegevens om op die manier te voldoen aan de publicatieplicht voor een ANBI.

ANBI-gegevens-kerkelijke-gemeente PGM Hallum

ANBI-gemeente PGM Hallum  (RSIN nr. 8254409949)

ANBI Diaconie Hallum (RSIN nr. 825410277)

Kennismaken met PGM Hallum?

Voor wie belangstelling heeft voor onze kerkelijke gemeente hebben wij een kennismakingsfolder beschikbaar waarin u kunt lezen over het wel en wee in de kerk en de gemeenschap van Hallum. U bent in de Protestantse Gemeente Mariëngaarde altijd van harte welkom!

Als actieve kerkgemeenschap willen we natuurlijk graag met u in contact komen en blijven om, als u daar behoefte aan heeft, nader kennis te maken. Mocht de kerk u van dienst kunnen zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Klik hier voor:

Beleidsplan 2018-2022

Organogram PGM

 

Onze pastores

Bij de protestantse gemeente Mariëngaarde zijn enkele pastores in dienst die voorgaan in onze erediensten en ook veel contact onderhouden met de gemeenteleden.

Wie graag eens een gesprek wil met één van hen kan altijd even contact opnemen.

 

Predikant:

ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers

Tel. 0518-419979

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderenpastor:

Reinie van der Wal-van Akker

Tel. 06-46426554

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkelijk werker:

dhr. Johan Helfferich 

Tel. 0518-421250

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecte-bestemmingen december en januari

Zondag 1 december, 1e Advent en Geboortesteentjes, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Ondersteun kerken bij hun hulpverlening:

• Een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost € 17,00.

• Een rugzak met schoolspullen is € 23,00.

• Een matras kost € 50,00.

• Voor € 150,00 krijgt een gezin een kledingpakket.

• Voor € 200,00 een pakket met huishoudelijke artikelen.

• Met € 296,00 volgt een vrouw een vakopleiding.

• Voor € 329,00 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden.

Op zondag 8 december, 2e Advent, is de collecte bestemd voor Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting ‘Lichtpunt’ in Kollumerzwaag. De missie van het Lichtpunt wordt als volgt omschreven:

Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij het Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.

De intentie is om de kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

Zondag 15 december, 3e Advent, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 22 december, 4e Advent, is de collecte bestemd voor het Ronald McDonald Huis. Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Je wilt binnen een paar minuten aan de rand van het bed staan als je kind je nodig heeft. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen en heeft een ziek kind altijd z’n ouders dicht bij. Voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan.

Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst, is de collecte bestemd voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie).

Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, is de collecte eveneens bestemd voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie). In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2020 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Donderdag 26 december, 2e Kerstdag, is de collecte bestemd voor een gezamenlijk doel.

Zondag 29 december is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Dinsdag 31 december is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Op zondag 5 januari is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Op zondag 12 januari is de collecte bestemd voor: Dorcas - samen met jou!

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet en vindt het werk geen weg.

Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede en ongelijkheid is, zolang er onrecht is en onrust, zolang is Dorcas nodig. Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Zondag 19 januari, is de collecte bestemd voor project Collecte Missionair (Kerk in Actie). Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze maand van de spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Op zondag 26 januari is de collecte bestemd voor het Jeugdwerk JOP, zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Bovenstaande collectes bevelen wij u allemaal van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena