Vanaf Paasmorgen weer vieren met kerkgangers (maximaal 20)

In de afgelopen week heeft de kerkenraad weer diepgaand gesproken over de vraag of we de afspraken rond onze kerkdiensten aanhouden of bijstellen. Jullie begrijpen, het is niet eenvoudig en evenmin eenduidig wat wijs is in deze. Iedereen, kerkenraadsleden én gemeenteleden, zal in zichzelf iets van innerlijke verdeeldheid voelen. De lockdown is verlengd, de maatregelen worden nog niet versoepeld. Tegelijkertijd is er een intens verlangen om als kerk een hoopvolle eerste stap te zetten naar iets meer ruimte. Omdat samen vieren in de kerk, ook al is het met een kleine groep, toch wezenlijk anders voelt. Omdat we zó graag mensen de gelegenheid willen bieden er bij te zijn, de verbinding te ervaren als gemeente van Christus.

Na rijp beraad heeft de kerkenraad besloten vanaf 1e Paasdag weer met maximaal 20 kerkgangers plus het kerkteam te gaan vieren. Dus nog niet in de Stille Week, maar wel op Paasmorgen en vanaf dan elke zondag. Een voorzichtige opstap. Een klein teken van opstanding te midden van alle dood en donker. Een hoopvol baken in de tijd. Ons nog steeds ten volle bewust van wat er allemaal niet kan, en daarmee nog steeds solidair. Maar toch een kleine stap zetten. Daarbij nemen wij uiteraard de verantwoordelijkheid om te zorgen voor optimale voorzorgsmaatregelen, en we verwachten dat iedere kerkganger ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan alle veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften, gebruiksplan voor de kerkgebouwen

Hieronder vinden jullie de belangrijkste huisregels in onze kerkgebouwen. Het volledige gebruiksplan is te vinden op de website. In de Hoeksteen ligt ook een papieren versie.

• Gezondheidsklachten? Geen toegang

• Houd anderhalve meter afstand van elkaar

• Geen handen schudden

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

• Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen

• Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog

• Geen samenzang (wel maximaal 2 voorzangers)

• Volg de gegeven aanwijzingen over looproute en zitplaats op

• Er is geen garderobe, dus u neemt uw jas mee naar uw zitplaats

Aanmelden voor kerkdiensten

Aanmelden  Per zondag, steeds in de week voorafgaand aan die zondag. Je kunt je aanmelden van maandagmorgen tot woensdagavond 18.00 uur. Via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-45734984. Je kunt naar dat nummer een appje sturen, of de voicemail inspreken.  
Voorwaarden voor aanmelden  Geen verkoudheidsklachten of koorts, of andere klachten die op corona zouden kunnen wijzen. 
Gegevens bij aanmelding  Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het aantal personen dat je aanmeldt. Mensen uit dezelfde huishouding mogen bij elkaar zitten. 
Bevestiging  Je krijgt van ons uiterlijk vrijdagmorgen bericht terug. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, komen de overige mensen op de reservelijst. Die krijgen dan voorrang op de zondag daarna. Mensen die nog niet eerder geweest zijn krijgen voorrang op degenen die wel al een of meerdere kerkdiensten hebben meegemaakt.
Afmelden  Wanneer je je hebt aangemeld en je aanmelding is bevestigd, en je kunt toch onverhoopt niet naar de dienst komen, wordt je gevraagd je af te melden. Ook dit kan weer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06- 45734984.

Filmpjes voor de Kerstdagen

Kerstnachtdienst

Kerstnachtdienst 2020 in Hallum is anders dan andere jaren. Toch is deze avond de Boodschap hetzelfde als al die andere jaren. Kijk maar eens naar het volgende filmpje door te klikken op de foto.

 

Kinderen van It Fundamint

De kinderen van It Fundamint vertellen in bijgaand filmpje wat het Kerstfeest voor hen betekent en in eigen woorden waar wij tijdens deze dagen aan denken. Klik op de foto om het filmpje te starten.

 

Ere Zij God

De oproep om als gemeenteleden het Ere zij God met elkaar te gaan zingen leverde een flink aantal filmpjes op. Daarvan is een mooie compilatie gemaakt en door op onderstaande foto te klikken wordt nog maar weer eens duidelijk dat er in onze gemeente veel zangtalent aanwezig is. Ondersteund door organist Harry Maring die op ons eigen Van Gruisen-orgel de melodie speelt presenteren wij trots ons PGM-koor!

 

KerkTV via Kerkdienstgemist.nl

Begin november heeft de kerkenraad besloten dat we de bijzondere kerkdiensten ook via Kerk TV gaan uitzenden. Inmiddels zijn er een aantal diensten via YouTube uitgezonden en hebben we veel positieve reacties daarover ontvangen. Daarom is besloten om hiermee door te gaan en hebben we als gemeente apparatuur aangeschaft zodat wij dan zelf bepaalde kerkdiensten kunnen uitzenden.

Na installatie van de apparatuur deze week en een test-uitzending kunnen we op zondag 20 december proefdraaien en voor het eerst zelf een kerkdienst via Kerkdienst Gemist uitzenden. Tot dusverre was het zo dat je de kerkdiensten via Kerkomroep kon beluisteren en dit blijft de eerste maanden ook nog mogelijk. Daarnaast is het vanaf zondag 20 december dus mogelijk de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl te beluisteren (alle diensten) en te bekijken (bijzondere diensten).

Natuurlijk is dit voor ons eerst ook allemaal nieuw hoe we met deze apparatuur om moeten gaan, maar we hebben er wel vertrouwen in dat we na een tijdje inwerken een goede registratie van de kerkdiensten bij u thuis kunnen brengen.

Wij houden u de komende tijd via de Zondagsgroet op de hoogte van onze ervaringen met het uitzenden van de kerkdiensten via KerkTV. Als u reacties of vragen hebt daarover kunt u die sturen naar het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natuurlijk is het zo dat als er hulp nodig is wij u deze hulp zullen bieden.

Ook hierover komt meer informatie op de Zondagsgroet.

De PR Commissie

 

Veilig kerk-zijn - de afspraken

De huidige afspraken zijn:

Kerkdiensten:

• het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30 mensen (exclusief medewerkers)

• geen samenzang (voorzang is wel mogelijk)

• bij binnenkomst tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen (heeft u zelf geen mondkapje dan kunt u bij de ingang een mondkapje krijgen)

Andere bijeenkomsten:

 het advies van de overheid is: blijf zoveel mogelijk thuis. Dus de eerste vraag bij andere kerkelijke bijeenkomsten dan de kerkdienst is: kan het wachten, of kan het online?

 als dat echt niet kan, kunnen groepen nog terecht in de Rode Zaal (maximaal 8 personen) of in de Koarte Gaarde (maximaal 6 personen). Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften: bij klachten thuisblijven, handen ontsmetten bij binnenkomst, te allen tijde anderhalve meter afstand bewaren en iedereen vanaf 13 jaar draagt bij verplaatsingen binnen een mondkapje. Zingen is in deze ruimtes niet toegestaan. En na afloop van de bijeenkomst moeten alle tafels, stoelen en deurkrukken worden gedesinfecteerd.

 thuis afspreken kan niet

We zijn heel blij met hoe het tot nu toe is gegaan met het handhaven van alle maatregelen en we roepen u dringend op de veiligheidsvoorschriften met ernst in acht te blijven nemen. Bij klachten thuisblijven, bij binnenkomst de handen ontsmetten en te allen tijde anderhalve meter afstand bewaren.

Gebruiksplan PGM vanaf 1 juli

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de PKN (zie (www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Het gebruiksplan van de PGM is een uitwerking van dat protocol. De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Ons gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Vanaf 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 100 personen (exclusief medewerkers) gehouden worden volgens de richtlijnen RIVM. We gebruiken de periode van 1 juli tot en met 1 augustus 2020 als oefenperiode waarna we evalueren en bijstellen; Als de richtlijnen van het RIVM dit toelaten zullen we het plan aanpassen aan de dan geldende maatregelen.  

Gebruiksplan PGM

Collecteren met de smartphone vanaf januari

In de oktober editie van Tsjerkepraat is aangegeven dat er een onderzoek zou worden opgestart om in beeld te brengen op welke wijze we de kerkgangers die op de zondagochtend in portemonnees en potjes moeten zoeken naar kleingeld, kunnen faciliteren. We zijn inmiddels een behoorlijke stap verder en kunnen aangeven dat per 5 januari a.s. geven met de smartphone mogelijk is. Dat betekent dat, als er wordt gecollecteerd, kerkgangers vanaf dat moment kunnen kiezen: geven met contant geld, met collecte bonnen en/of met de smartphone (digitaal geven).

We hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend en daarmee is de samenwerking met Givt een feit. Givt is een organisatie die het mogelijk maakt aan de collecte te geven zonder contant geld. Het gevoel van geven wordt behouden. Givt wordt in veel kerken gebruikt en ook een aantal stichtingen en goede doelen maken er al gebruik van.

Hoe werkt het?

Wie de Givt- app op zijn/haar smartphone heeft geïnstalleerd kan geld geven. Iedereen die de mogelijkheid wil hebben om met de smartphone te geven kan de Givt app nu alvast downloaden (App Store/Google Play) en zich registreren. Wij gaan binnenkort de collectezakken voorzien van een zender. Op het moment dat tijdens een kerkdienst de collecte wordt aangekondigd wordt de app geopend en toetst de kerkganger in welk bedrag hij/zij wil geven. Daarna hoeft hij/zij alleen nog maar de telefoon langs de 1e collectezak te bewegen. De telefoon is op het moment van geven geen actieve (internet) verbinding nodig met de zender, waardoor het geven heel snel en heel effectief gaat. Let er wel op dat het geluid van de telefoon tijdens de Kerkdienst is uitgeschakeld.

Geven via de app:

• Is simpel en gebruiksvriendelijk voor zowel de gebruiker als de kerk;

• Is een aanvulling op de traditionele manier van collecteren;

• Is anoniem en veilig;

• Is voor de gever aantoonbaar en, mits wordt voldaan aan de regels, fiscaal aftrekbaar;

• Het geven is voor de gever gratis, PGM Hallum betaalt een vergoeding aan Givt;

• Mensen die thuis meeluisteren kunnen ook meedoen aan de collecte door via de app vanuit de lijst onze kerk te selecteren en vervolgens te geven.

Vervolg

Er is informatie beschikbaar en in de eerste weken van januari zullen er binnen de kerk een aantal mensen beschikbaar zijn om, mocht dat nodig en wenselijk zijn, kerkgangers te ondersteunen.

Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen die worden gesteld aan Martin Stavleu of Siebe Post, beiden lid College van Kerkrentmeesters of Tjitte Fennema, lid College van Diakenen.