6 juni tot en met 4 juli

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl) VINDEN PLAATS IN DE HOEKSTEEN

We kunnen de diensten vanaf zondag 6 juni weer in wat grotere kring samen vieren in De Hoeksteen, want er mogen nu weer max. 50 kerkgangers samen in de kerk zijn.

 

zondag 6 juni

9.30 u. Johan Helfferich

Coll.: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Johannes Slager

muzikale begeleiding: Martin Stavleu, Hanna Bremer en Lea van Altena

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 13 juni - Net-niet-helemaal-tentdienst

19.00 u. op verschillende locaties (De Hoeksteen en bij fam. Van Gunst)

ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. B&Bbus; 2. Onkosten

Ouderling van dienst: Janneke Hoogerbrug / muzikale begeleiding: Martin Stavleu en vele anderen

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 20 juni

9.30 u. Frits Hartmann, Hollum (Ameland)

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anne Kooistra / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 27 juni

9.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Jeugdwerk eigen gemeente

Ouderling van dienst: Johannes Slager / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

zondag 4 juli - Afscheid kinderen Bernetsjinst

9.30 u. Johan Helfferich

Coll.: 1. Project Bernetsjinst; 2. Onkosten

Ouderling van dienst: Hille Vellema / muzikale begeleiding: Martin Stavleu