24 juli tot en met 4 september

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

 

zondag 24 juli in de Sint Maartenkerk - Dienst gezamenlijke dienst

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Klavertje 5; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Janneke Hellema / muzikale begeleiding: Erik Hoitsma

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 31 juli in Foswert

10.00 u. Knillis Brouwer

Coll.: 1. Diaconaat

Ouderling van dienst: Janneke Hoogerbrug / muzikale begeleiding: Wil Pasma

 

zondag 7 augustus in de Sint Maartenkerk

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anne Kooistra / muzikale begeleiding: Wil Pasma

Koffiedrinken (gele groep, aanspreekpunt Doeke en Gryt Hellema)

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 14 augustus in De Hoeksteen

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Egypte (Kerk in Actie); 2. Dorpskerken

Ouderling van dienst: Johannes Slager / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 21 augustus in de Doopsgezinde kerk - Dienst gezamenlijke kerken

9.30 u. ds. Rob Workel, Holwerd

Coll.: 1. Klavertje 5; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Hille Vellema

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie/thee/fris!

 

zondag 28 augustus in de Sint Maartenkerk

9.30 u. ds. Hille Vlasman, Gytsjerk; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Orgelfonds

Ouderling van dienst: Anneke de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

Koffiedrinken (groene groep, aanspreekpunt Jannie Krol)

 

zondag 4 september in De Hoeksteen

9.30 u. Gastpredikant; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Myanmar (Kerk in Actie); 2. Onderhoud gebouwen

Ouderling van dienst: Alie de Vries / muzikale begeleiding: Erik Hoitsma