3 oktober tot en met 7 november

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl) vinden vanaf 3 oktober weer plaats afwisselend in De Hoeksteen en in de Sint Maartenkerk (dan géén uitzending via Kerkdienstgemist)

We kunnen de diensten weer in grotere kring samen vieren in beide kerkgebouwen, zie berichtgeving via Zondagsgroet en op startpagina het bericht Weer de nodige stappen vooruit!

 

zondag 3 oktober Sint Maartenkerk

9.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Kerk in Actie, Kerk en Israël; 2. Kerk en Israël

Ouderling van dienst: Anne Kooistra / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 10 oktober in De Hoeksteen - Doopdienst

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Onderhoud gebouwen

Ouderling van dienst: Hille Vellema / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 17 oktober in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Koos de Gier, Dokkum; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Wereldvoedseldag (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anneke de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 24 oktober in de Sint Maartenkerk - Fryske tsjinst

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Kinderen in de knel (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Alie de Vries / muzikale begeleiding: Wil Pasma

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 31 oktober in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Onkosten

Ouderling van dienst: Jiskje de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

woensdagavond 3 november in de Sint Maartenkerk - Dankstond

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Kerk en Landbouw; 2. Dankstondcollecte

Ouderling van dienst: Jan Zijlstra / organist: Erik Hoitsma

 

zondag 7 november in De Hoeksteen - Zendingsdienst

9.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker; Bernetsjinst groep 1 t/m 8 en 12+ kerk

Coll.: 1. Zendingscollecte; 2. Onkosten pastoraat

 

Ouderling van dienst: Bea Bolhuis / muzikale begeleiding: werkplaats kerkmuziek