3 november - 1 december

        

zondag 3 november in De Hoeksteen - Zendingsdienst

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard; Bernetsjinst groep 1 t/m 8 en 12+ kerk

Coll.: 1. Moldavië (zending); 2. Onkosten pastoraat

Ouderling van dienst: Janneke Hellema / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (groene groep, aanspreekpunt Jannie Krol)

Klik hier voor de liturgie

 

woensdagavond 6 november in De Hoeksteen - Dankstond

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Kerk en Landbouw; 2. Dankstondcollecte

Ouderling van dienst: Janneke Hoogerbrug / Organist: Martin Stavleu

 Klik hier voor de liturgie

 

zondag 10 november in De Hoeksteen – IKO Zangdienst

9.30 u. Kwartettenkoor Hindrik v.d. Meer. Thema: ‘Mei Hertslach Sjonge’

Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Papoea; 2. Orgelfonds

Ouderling van dienst: fam. Hijma / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (paarse groep, aanspreekpunt Alie Sytsma)

 Klik hier voor de liturgie

 

zondag 17 november in de Sint Maartenkerk – Heilig Avondmaal

9.30 u. ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Avondmaalsproject Moldavië; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anne Kooistra / Organist: Harry Maring

 

zondag 24 november in de Sint Maartenkerk - Laatste zondag kerkelijk jaar

9.30 u. dhr. J.H. Helfferich en mw. R. v.d. Wal-van Akker

Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll. 1. (Ex) gedetineerden (Kerk in Actie); 2. Jeugdwerk eigen gemeente

Ouderling van dienst: Tjallie Plantinga / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken in De Hoeksteen (bruine groep, aanspreekpunt Anneke de Vries)

 

zondag 1 december in De Hoeksteen - 1e Advent

Uitdelen geboortesteentjes

9.30 u. ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers. 12+ kerk

Thema: ‘Wie maakt het licht?

Coll. 1. Noodhulp (Kerk in Actie); 2. Onkosten

Ouderling van dienst: Johannes Slager / Organist: Martin Stavleu

Koffiedrinken (roze groep, aanspreekpunt Janneke Hellema)