1 april tot en met 2 mei

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl) VINDEN PLAATS IN DE HOEKSTEEN

We kunnen de diensten vanaf paasmorgen weer in kleine kring samen vieren in De Hoeksteen, zie het bericht 'Vanaf paasmorgen weer vieren met kerkgangers (max. 20)' op de startpagina

 

1 april Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Avondmaalsproject ‘Fryslân foar Rwanda’; 2. Onderhoud gebouwen

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

2 april Goede Vrijdag

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

3 april Stille Zaterdag

20.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 4 april Paasmorgen

10.00 u. Reinie v.d. Wal-van Akker

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anneke de Vries / muzikale begeleiding: Martin Stavleu

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 11 april

9.30 u. Dienst o.l.v. Goodie Bag commissie. Thema: ‘Onderweg’

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Hinke de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 18 april - Afscheid en bevestiging ambtsdragers?

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Onkosten pastoraat

Ouderling van dienst: Jiskje de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

zondag 25 april

9.30 u. Johan Helfferich

Coll.: 1. Thea Groenveld; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Jan Zijlstra / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

zondag 2 mei

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Jeugdwerk JOP; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Bea Bolhuis / muzikale begeleiding: Martin Stavleu