28 februari tot en met 4 april

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl) VINDEN PLAATS IN DE HOEKSTEEN

We kunnen vanaf 20 december de dienst niet meer samen vieren in De Hoeksteen, zie het bericht Aanpassingen Kerst nav de lockdown op de startpagina

 

zondag 28 februari

9.30 u. Johan Helfferich. Thema: ‘De gevangenen bezoeken’

Coll.: 1. Project Schuldhulpmaatjes; 2. Eredienst/kerkmuziek

Ouderling van dienst: Janneke Hoogerbrug / muzikale begeleiding: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie 

 

zondag 7 maart

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers. Thema: ‘De naakten kleden’

Coll.: 1. Voorjaarszending Libanon; 2. Orgelfonds

Ouderling van dienst: Anne Kooistra / muzikale begeleiding: Harry Maring, Piet Bremer en Jeannette v.d. Boogaard

Klik hier voor de liturgie

 

woensdag 10 maart - Biddag gewas en arbeid

19.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker. Thema: ‘Zorg dragen voor de aarde’

Coll.: 1. Kerk en Landbouw; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Tjallie Plantinga / muzikale begeleiding: Erik Hoitsma, Piet Bremer en Metske v.d. Meer

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 14 maart

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers. Thema: ‘De doden begraven’

Coll.: 1. Kinderen in de knel (Kerk in Actie); 2. Kerk

Ouderling van dienst: Johannes Slager / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

zondag 21 maart

9.30 u. Frits Hartmann, Hollum (Ameland). Thema: ‘De zieken bezoeken’

Coll.: 1. Ik ben er voor jou (Kerk in Actie); 2. Jeugdwerk eigen gemeente

Ouderling van dienst: Gerben Talsma / muzikale begeleiding: Martin Stavleu

 

zondag 28 maart - Palmpasen

9.30 u. Johan Helfferich. Thema: ‘De vreemdeling opnemen’

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Eredienst en kerkmuziek

Ouderling van dienst: Hille Vellema / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

1 april Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Coll.: 1. Avondmaalsproject ‘Fryslân foar Rwanda’; 2. Onderhoud gebouwen

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

2 april Goede Vrijdag

19.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

3 april Stille Zaterdag

20.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers

Ouderling van dienst: Jacco Visser / muzikale begeleiding: Harry Maring

 

zondag 4 april Paasmorgen

10.00 u. Reinie v.d. Wal-van Akker

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Anneke de Vries / muzikale begeleiding: Martin Stavleu