2 februari - 1 maart

 

zondag 2 februari in de Sint Maartenkerk

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8 en 12+ kerk

Coll.: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie); 2. Onderhoud gebouwen

Ouderling van dienst: Klaarke Grasman / Organist: Harry Maring

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 9 februari in De Hoeksteen - Heilig Avondmaal

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Avondmaalsproject Moldavië; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Cor Hellema / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (groene groep, aanspreekpunt Jannie Krol)

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 16 februari in de Sint Maartenkerk - Fryske tsjinst

9.30 u. Reinie v.d. Wal-van Akker; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Werelddiaconaat Landbouw Kameroen (Kerk in Actie); 2. Onkosten pastoraat

Ouderling van dienst: Doeke Hellema / Organist: Wil Pasma

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 23 februari in De Hoeksteen - Doopdienst

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Project Schuldhulpmaatjes; 2. Eredienst en kerkmuziek

Ouderling van dienst: Janneke Hellema / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (bruine groep, aanspreekpunt Anneke de Vries)

 

zondag 1 maart in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8 en 12 + kerk

Coll.: 1. Voorjaarszending (Kerk inActie); 2. Orgelfonds

Ouderling van dienst: Janneke Hoogerbrug / Organist: Harry Maring

Koffiedrinken (roze groep, aanspreekpunt Janneke Hellema)