Aan de gemeente 

Met de lockdown is een groot deel van de samenleving in de afgelopen week op slot gegaan. Op de kerken is het zeer dringende beroep gedaan om alle vieringen in deze periode digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken. Met pijn in het hart heeft de kerkenraad besloten gehoor te geven aan deze oproep.

We vinden dit een moeilijk besluit. We zijn zo blij met hoe het ging met het handhaven van de maatregelen, en dankbaar voor hoe we binnen de beperkte mogelijkheden toch wegen vonden om kerk te zijn en samen de eredienst te vieren. We hechten aan de gemeenschap van de kerk en aan het samenkomen rond Gods Woord. Juist daar worden we er aan herinnerd dat er meer is dan wat we om ons heen zien. Dat we midden in alles wat we meemaken hoopvol mogen leven, in vertrouwen op God. Samen rond Gods Woord zoeken we troost en kracht, maar ook het lef om kritisch te zijn en richting te vinden. 

Toch hebben we besloten dat we het niet te verantwoorden vinden om in deze lockdown samen te komen, wanneer dat elders in de samenleving niet mag, wanneer thuis maar 2 mensen ontvangen mogen worden en wanneer het devies is: blijf zoveel mogelijk thuis. We kiezen voor solidariteit met de samenleving.

En daarom vieren we de komende weken onze kerkdiensten zonder kerkgangers in de kerk. In de kerk zijn tijdens een dienst alleen de mensen die een taak hebben. Alle anderen luisteren mee via de Lukasontvangers of Kerkomroep.nl, of kijken mee via Kerkdienstgemist (gelukkig kan dat vanaf deze week, hierover verderop meer). Dat geldt dus ook voor Kerst. De diensten zullen zo’n 3 kwartier duren en omdat er geen bernetsjinst meer gehouden wordt, nemen we weer een kindermoment op in de dienst.

En er zijn tijdens de lockdown geen bijeenkomsten in onze gebouwen.

Wat betreft het pastoraat, het omzien naar elkaar: daar is het uitgangspunt dat wij er onder alle omstandigheden graag voor jullie willen zijn. Ook nu. Juist in een tijd dat stress en eenzaamheid je zomaar kunnen overvallen, juist in een tijd dat we als kerk verder niet bij elkaar kunnen komen, willen we er voor jullie zijn. Fysiek kan dat natuurlijk alleen met inachtneming van de corona-maatregelen en dat zullen we dan ook zeker doen. Het moet wel veilig zijn. En van beide kanten moeten we ons ook veilig voelen: er is alle ruimte en respect voor wie liever geen bezoek ontvangt of aflegt. Bezoeken kan alleen na een telefonische afspraak, waarin je kunt checken of iemand bezoek kan of wil ontvangen. En als altijd: jullie kunnen te allen tijde contact opnemen met de wijkteams en de pastores.

Kerst

Gezien het bovenstaande zijn er voor alles rondom Kerst de nodige wijzigingen.

In de aanloop naar Kerst:

• komt er wél een kerstboom bij de Hoeksteen, en kunnen er vanaf zondag 20 december t/m zondag 27 december wél kerstballen met een kerstwens in de boom gehangen worden!!! De ballen kunnen op kerstavond niet meer ingeleverd worden bij de tocht met het scherm, dus ze kunnen alleen nog in Hallum bij de Hoeksteen in de boom gehangen worden. Laten we daar met zijn allen dan toch een prachtige boom van maken!!!

Op 24 december:

• is er geen kinderkerstfeest

• is er geen kersttocht door de dorpen met een groot scherm

• komt er rond 21.30 uur wel een filmpje van het aansteken van de lichtjes in de kerstboom, het lezen van het kerstevangelie en muziek. Dat zal te zien zien op de website, en via de sociale media

Op 25 december:

• is er één kerkdienst die wordt uitgezonden via de Lukasontvangers, Kerkomroep.nl en Kerkdienstgemist.nl (met beeld). De dienst begint om 9.30 uur (kwartier later dan gepland). Er is muziek van Martin Stavleu, Knillis Brouwer, Ykje Bremer en Hanna Bremer. Tijdens de dienst zal ook het filmpje te zien zijn dat gemaakt was voor de tocht met het scherm op Kerstavond: kinderen van het Fundamint die vertellen wat kerst voor hen betekent en die een kerstwens uitspreken.

Op 26 december:

• is er één kerkdienst die wordt uitgezonden via de Lukasontvangers, Kerkomroep.nl en Kerkdienstgemist.nl (met beeld). De dienst begint om 9.30 uur (kwartier later dan gepland). Er is muziek van Harry Maring, Mylene Hofman, Jetty van Gunst, Annemieke de Haan en Wietske Kooistra. Tijdens de dienst zal ook het filmpje te zien zijn dat gemaakt was voor de tocht met het scherm op Kerstavond: kinderen van het Fundamint die vertellen wat kerst voor hen betekent en die een kerstwens uitspreken.