5 juni tot en met 3 juli

KERKDIENSTEN (te beluisteren via www.Kerkomroep.nl of via de Lukas-ontvanger, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

 

zondag 5 juni - Pinksteren

Openluchtdienst op het sportveld in Oudebildtzijl

Gezamenlijke dienst met de Vrije Evangelische gemeente

10.00 u. Johan Helfferich 

M.m.v. Chr. muziekkorps Excelsior o.l.v. Johan Postma

Ouderling van dienst: Alie de Vries

Coll.: 1. Zuid Afrika (Kerk in Actie); 2. Kerken

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 12 juni in de Sint Maartenkerk

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Eredienst/kerkmuziek

Ouderling van dienst: Jiskje de Vries / muzikale begeleiding: Erik Hoitsma

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 19 juni in de Sint Maartenkerk

9.30 u. Theo Hoogerbrug (preeklezen); Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Jeugdwerk JOP; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Jiskje de Vries / muzikale begeleiding: Harry Maring

Koffiedrinken (roze groep, aanspreekpunt Janneke Hellema)

 

zondag 26 juni in de Sint Maartenkerk

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Jeugdwerk eigen gemeente

Ouderling van dienst: Doetie Dijkstra / muzikale begeleiding: Martin Stavleu

 

zondag 3 juli in de Sint Maartenkerk

9.30 u. Frits Hartmann, Ameland; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Diaconaat; 2. Onkosten

Ouderling van dienst: Ykje Bremer / muzikale begeleiding: Harry Maring

Koffiedrinken (blauwe groep, aanspreekpunt Renske Bremer)