Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s (= Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente hoort bij een kerkgenootschap met een zogenoemde groepsbeschikking van de Belastingdienst, maar moet wel afzonderlijk voldoen aan de publicatieplicht.

Op deze pagina geven de verschillende colleges van onze kerk inzicht in hun gegevens om op die manier te voldoen aan de publicatieplicht voor een ANBI.

ANBI-gegevens-kerkelijke-gemeente PGM Hallum

ANBI-gemeente PGM Hallum  (RSIN nr. 825409949)

ANBI Diaconie Hallum (RSIN nr. 825410277)