Om zo veilig mogelijk samen te komen, zijn er voor de kerkdiensten de volgende afspraken:

• alleen naar de kerk komen als je geen klachten hebt of er anderszins het risico bestaat dat je het corona-virus bij je draagt

• als we ons in de kerk verplaatsen, houden we anderhalve meter afstand van elkaar en dragen we een mondkapje

• we geven geen handen

• bij binnenkomst de handen ontsmetten

• kerkgangers krijgen door de coördinatoren een zitplaats aangewezen

• we houden een tussenruimte van 3 stoelen aan

• zo min mogelijk door elkaar bewegen in de kerkruimte 

• samenzang is mogelijk, maar het aantal liederen wordt enigszins beperkt

• collecteren gebeurt ná de dienst bij de uitgang of zo mogelijk digitaal

• ventileren: de deuren van de kerk staan zo lang mogelijk allemaal open; wees daar op voorbereid 

nu het buiten weer kouder wordt

• geen koffiedrinken

De kerkenraad