Collecte-bestemmingen oktober

Op zondag 4 oktober, doopdienst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Zondag 11 oktober is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, ontmoeting en dialoog Israël. Vorige week zondag was het Israëlzondag. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Zondag 18 oktober, Fryske tjinst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Wereldvoedseldag, Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldag collecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

Op zondag 25 oktober, is de collecte bestemd voor het diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena