Collecte-bestemmingen november

Op zondag 3 november, Zendingsdienst, is de collecte bestemd voor Moldavië (Kerk in Actie). Kerk in Actie heeft 3 projecten in Moldavië waaronder het project: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart vaan de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Zij kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Velen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen.

De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buienland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Vele mensen vereenzamen op deze manier. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn.

Op woensdag 6 november is de Dankdienst voor Gewas en Arbeid. De collecte is dan bestemd voor Kerk en Landbouw.

De collecte op zondag 10 november tijdens de zangdienst, is de collecte bestemd voor Papoea.

Zondag 17 november, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Moldavië (Kerk in Actie). Zie voor meer info bij zondag 3 november.

Zondag 24 november, laatste zondag kerkelijk jaar, is de collecte bestemd voor (ex-) gedetineerden (Kerk in Actie). Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Bovenstaande collectes bevelen wij u allemaal van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena