Collecte-bestemmingen januari

Op zondag 5 januari is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Op zondag 12 januari is de collecte bestemd voor: Dorcas - samen met jou!

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet en vindt het werk geen weg.

Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede en ongelijkheid is, zolang er onrecht is en onrust, zolang is Dorcas nodig. Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Zondag 19 januari, is de collecte bestemd voor project Collecte Missionair (Kerk in Actie). Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze maand van de spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Op zondag 26 januari is de collecte bestemd voor het Jeugdwerk JOP, zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Bovenstaande collectes bevelen wij u allemaal van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena