Collecte-bestemmingen mei 2023

-

-

-

-

-

-

-

-

Zondag 7 mei, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne. Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Zondag 14 mei, bevestiging ambtsdragers, is de collecte bestemd voor Stichting Trijntje Beimers. Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa Provincie. Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vak training, vangen moederloze baby's op, en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het allerbelangrijkste. Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw.

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, Tentdienst Hijum/Feinsum, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2023 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Zondag 21 mei, Kerk in Actie, Jeugdwerk JOP, Nederland - Jong en oud leren van elkaar. Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag - Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Fryslân foar Moldavië. Moldavië: het minst bekende land van Europa. Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië weten, noemen ze twee dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat een buurland is van Oekraïne. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook één van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is iets groter dan België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: € 50,00 per maand. Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft één van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena