Collecte-bestemmingen juli en augustus

Op zondag 5 juli is de collecte bestemd voor de Protestantse Kerk, dorpskerken willen van betekenis zijn (Kerk in Actie). Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'

Op zondag 12 en 19 juli is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 26 juli is de collecte bestemd voor Kerk in Actie - Opvang ontheemden Colombia (Werelddiaconaat). Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking.

Zondag 2 augustus is de collecte bestemd voor ZOA, noodhulp voor Syrische vluchtelingen in Irak. Elk voorjaar wordt er landelijk, en ook in onze dorpen, deur aan deur gecollecteerd voor het werk van ZOA. Door de maatregelen tegen het corona virus werd deze collecte niet gehouden. Deze zondag collecteren wij in de kerk voor ZOA, om het werk van ZOA te ondersteunen. ZOA zet zich in voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. Dankzij uw gift kunnen zij in noodsituaties snel te hulp schieten. ZOA kan ook daarna trouw blijven aan mensen in nood, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat zij zichzelf weer kunnen redden. ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om bij te dragen aan tekenen van hoop en herstel in de wereld. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. ZOA vraagt uw aandacht voor de situatie in Irak waar duizenden vluchtelingen Syrië ontvluchten en in onder andere Irak toevlucht zoeken.

Zondag 9 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 16 augustus is de collecte bestemd voor Kerk in Actie - Kerk in Rwanda (Zending). De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Op de zondagen 23 en 30 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena