Collecte-bestemmingen december en januari

Zondag 6 december, 2e Advent, is de collecte bestemd voor Ronald McDonald Kinderfonds Nederland. Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Je wilt binnen een paar minuten aan de rand van het bed staan als je kind je nodig heeft. Daarom zijn er de Ronald McDonald huizen en heeft een ziek kind altijd z’n ouders dichtbij. Voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan.

Zondag 13 december, 3e Advent, is de collecte bestemd voor Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag. De missie van het Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij het Lichtpunt hand ik hand met praktische en professionele hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen. De intentie is om de kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

Zondag 20 december, 4e Advent, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Armoedebestrijding door Schuld Hulp Maatje - Nederland. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuld Hulp Maatje doet. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project Schuld Hulp Maatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2021 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag, is de collecte bestemd voor Dorcas - samen met jou! Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet en vindt het werk geen weg. Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig. Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Zondag 27 december, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Donderdag 31 december, Oudejaarsdienst, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Zondag 3 januari, Nieuwjaarswensen, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Zondag 10 januari, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Zondag 17 januari, Start Gebedsweek, is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP, zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Zondag 24 januari, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie project Collecte Missionair. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze ‘Maand van de Spiritualiteit’ mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Zondag 31 januari, Doopdienst, is de collecte voor eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena