Collecte-bestemmingen januari 2022

Zondag 2 januari, nieuwjaarswensen, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Zondag 9 januari, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Zondag 16 januari, start Gebedsweek, is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP. Zij zijn verbonden aan Kerk in Actie. JOP zet zich in voor elk kind en iedere jongere. Iedereen weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.

Zondag 23 januari, doopdienst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie project Collecte Missionair. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. De Protestantse kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Zondag 30 januari, gezamenlijke dienst, is de collecte bestemd voor Klavertje 5. Dit is een gezamenlijk project van verschillende Doopsgezinde gemeenten en van ds. Rob Workel en Giel van Leerzem. Zij hebben een gezondheidscentrum in Roemenië opgericht waar financiële steun hard nodig is.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena