Collecte-bestemmingen maart

Zondag 1 maart, 1e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor de Voorjaarszending (Kerk in Actie), de kracht van Bijbelverhalen. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.

Op zondag 8 maart, 2e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie). In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2020 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Woensdag 11 maart, biddag gewas en arbeid, is de collecte bestemd voor Kerk en Landbouw.

Op zondag 15 maart, 3e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) voor Vluchtelingen in Zuid-Soedan. De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Op zondag 22 maart, 4e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor ons eigen Diaconaat.

Op zondag 29 maart, 5e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) straatmeisjes in Ghana. De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena