Collecte-bestemmingen maart en april

Zondag 21 maart, 5e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor het project 40-dagentijd 2021: ‘Ik ben er voor jou!’ van Kerk in Actie. In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we Kerk in Actie. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten geven, de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Zondag 28 maart, Palmpasen, is de collecte bestemd voor ons eigen Diaconaat.

Donderdag 1 april, Witte donderdag en Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Fryslân foar Rwanda. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, geen collecte.

Zaterdag 3 april, Stille zaterdag, geen collecte.

Zondag 4 april, 1e Paasdag, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 

Zondag 11 april, Zangdienst, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 18 april, bevestiging ambtsdragers, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 25 april, is de collecte bestemd voor Thea Groenveld in Libanon. Hier woont en werkt zij met Syrische vluchtelingen. Zij maakt deel uit van een klein onderwijsteam en heeft ook een medische post opgezet. Alles wat er nodig was heeft zij zelf betaald en de medicijnen zijn ook voor haar rekening. Wij willen graag haar goede werk ondersteunen en om haar te bemoedigen in haar goede werk.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena