Collecte-bestemmingen juli en augustus 2022

Zondag 3 juli is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat. 

Zondag 10 juli, Overstapdienst, is de collecte bestemd voor Project Kindernevendienst.

Zondag 17 juli is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Zondag 24 juli, gezamenlijke dienst Doopsgezinde gemeente, is de collecte bestemd voor Klavertje 5. Dit is een gezamenlijk project van verschillende Doopsgezinde gemeenten en van voorganger Rob Workel en Giel van Leerzem. Zij hebben een gezondheidscentrum in Roemenië opgericht waar financiële steun hard nodig is.

Op zondag 31 juli is er een dienst in Foswert.

Zondag 7 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 14 augustus is de collecte bestemd voor Kerk in Actie – Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Op zondag 21 augustus is er een gezamenlijke dienst in Doopsgezinde kerk. De collecte is bestemd voor Klavertje 5. Zie voor info hierover bij kerkdienst 24 juli. 

Op zondag 28 augustus is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena