Collecte-bestemmingen november 2023

Woensdag 1 november, Dankdag gewas en arbeid, is de collecte bestemd voor Kerk en Landbouw.

Zondag 5 november, Zendingsdienst, zending Colombia (Kerk in Actie): sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Zondag 12 november, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Fryslân foar Moldavië. Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië weten, noemen ze twee dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat een buurland is van Oekraïne. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook een van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is iets groter dan België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: 50 euro per maand. Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Zondag 19 november is de collecte bestemd voor Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag. De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand ik hand met praktische en professionele hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen. De intentie is om de kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

Zondag 26 november, Laatste zondag kerkelijk jaar, is de collecte bestemd voor ons eigen Diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Gerard Hiemstra