Vragen Gebouwencommissie aan de gemeente

Tijdens de gemeenteavond is een PowerPoint presentatie getoond, waarin op het eind twee belangrijke vragen gesteld zijn nl. :

1. Kunt u zich / kun jij je vinden in de gedachtenlijn van dit onderzoek waarbij de meest logische optie lijkt om met de Sint Maarten verder te gaan en dus de Hoeksteen af te stoten?

2. Wil de gemeente 100% eigenaar blijven van de Sint Maarten of is deelneming van buiten (dorp en/of Boei) acceptabel?

De reacties vanuit de gemeente zijn zo belangrijk, omdat de gebouwencommissie graag mandaat van de gemeente wil om, hetzij door te gaan met het uitwerken van de genoemde richting, dan wel van de gemeente te horen dat ze een andere richting moet kiezen. Zoals aangegeven kan de gemeente reageren met vragen en opmerkingen tot 29 april. Daarna zal de gebouwencommissie de vragen beantwoorden en met de kerkenraad overleggen hoe verder te gaan en wanneer een eventuele volgende gemeenteavond te organiseren.

Reageren kan naar:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres: de Pream 4 (t.a.v. de gebouwencommissie)

Ook kunt u de leden van de gebouwencommissie persoonlijk vragen. Dit zijn :

Wietske Houtsma-Terpstra, Hanna Bremer-Kuiphof, Welmoed Jansma-Hellema, Thijs Bolhuis, Siebe Post, Piet Bremer en Doeke Hellema.

Gemeenteavond 22 april

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit om de gemeenteavond digitaal bij te wonen op donderdag 22 april ’s avonds om 19.45. U kunt deze vergadering bijwonen door op Kerkdienstgemist.nl af te stemmen, net zoals u de erediensten op zondagmorgen volgt. Voor wie die mogelijkheid niet hebben, is het ook mogelijk mee te luisteren via Kerkomroep.nl.

De jaarrekeningen kunnen van tevoren worden opgevraagd en ingezien; dit kan bij onze scriba Klaarke Grasman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) vanaf zaterdag 17 april. Alleen wie niet de mogelijkheid heeft om mee te kijken, kan van tevoren de papieren versie van de presentatie van de gebouwencommissie opvragen. Die wordt dan vlak voor aanvang bij u thuisgebracht. Opvragen kan bij Piet Bremer (06-21562601).

De agenda luidt als volgt : 

1. Opening

2. Jaarrekeningen kerk en diaconie

3. Presentatie van de gebouwencommissie

4. Sluiting

 

Uiteraard is het goed om te vernemen hoe onze gemeente zich het afgelopen jaar financieel door het lastige corona-jaar heeft weten te slaan. Voor wie vragen heeft bij de jaarrekeningen, is er tijdens de gemeenteavond gelegenheid om te bellen met de kerktelefoon: 06-45734984. Dan worden uw vragen zo mogelijk direct beantwoord. Voor wie ná de gemeenteavond nog een vraag wil stellen, staan onder deze uitnodiging de namen en adressen.

De kerkenraad wil daarnaast uw bijzondere aandacht vragen voor de presentatie van de gebouwencommissie. Deze commissie is zoals bekend al enkele jaren aan het onderzoeken hoe onze gemeente financieel de toekomst in kan gaan. Tijdens de laatste gemeenteavond in november 2019 heeft de gemeente, toen nog fysiek aanwezig, uitgesproken dat pastoraat belangrijker is dan de gebouwen waar we gebruik van maken. Dus heeft de commissie om een passend advies te kunnen geven, onderzocht welke de mogelijkheden zijn om de behoeften van de gemeente, zoals het houden van erediensten, elkaar ontmoeten, vergaderlocaties, etc., te vertalen naar de praktische inrichting van gebouwen met als doelstelling een sluitende begroting. Het zal duidelijk zijn dat dit uiteindelijk gepaard kan gaan met belangrijke besluiten, vandaar dat we u dringend willen verzoeken om deze avond aan te sluiten. Na de presentatie is er een mogelijkheid om uw vragen te stellen. We proberen deze vragen direct te beantwoorden.

Hiervoor zijn op dat moment de volgende telefoonnummers beschikbaar: Piet Bremer 0621562601 – Doeke Hellema 0653131446 - Siebe Post 0653430996. Of u mailt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omdat deze mogelijkheid om direct te reageren of vragen te stellen zijn beperkingen heeft, zal er op deze gemeenteavond een tweede avond volgen. Zo heeft u ook na deze avond de mogelijkheid te reageren en mee te denken over de volgende stappen. U kunt schriftelijk of telefonisch uw vragen stellen, uw adviezen en meningen geven tot en met donderdag 29 april. Hieronder vindt u de verschillende telefoonnummers en een emailadres. Al deze bijdragen zullen dan worden beantwoord/behandeld op de volgende avond (een datum hiervoor wordt later bekend gemaakt), en geven richting aan het vervolg van het proces. Uiteraard betreuren we dat we belangrijke vergaderingen (nog) niet met elkaar kunnen houden, maar we hopen u desondanks in grote getale aan tv, laptop, ipad, telefoon of Lukasontvanger aan te treffen.

De kerkenraad.

 

Telefoonnummers en e-mailadressen bij de gemeenteavond:

Vóór de gemeenteavond

• opvragen jaarrekeningen: scriba Klaarke Grasman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) vanaf zaterdag 17 april.

• opvragen papieren versie presentatie gebouwencommissie (alleen voor wie niet de mogelijkheid heeft om mee te kijken!): Piet Bremer (06-21562601).

 

Tijdens de gemeenteavond:

• voor vragen bij de jaarrekeningen: de kerktelefoon, 06-45734984.• voor vragen/opmerkingen bij de presentatie van de gebouwencommissie mailt u naar: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ná de gemeenteavond (tot uiterlijk donderdag 29 april):

• m.b.t. jaarrekening diakonie: Tjitte Fennema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

• m.b.t. jaarrekening kerkrentmeesters: Hendrik Hijma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

• m.b.t. gebouwencommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Filmpje U zij de Glorie

Veel gemeenteleden hebben de afgelopen weken meegewerkt aan het maken van een filmpje voor Pasen. Gezamenlijk hebben zij een bijdrage geleverd aan het 'U zij de glorie'. Het filmpje is te bekijken door het klikken op bijgaand plaatje.

Vanaf Paasmorgen weer vieren met kerkgangers (maximaal 20)

In de afgelopen week heeft de kerkenraad weer diepgaand gesproken over de vraag of we de afspraken rond onze kerkdiensten aanhouden of bijstellen. Jullie begrijpen, het is niet eenvoudig en evenmin eenduidig wat wijs is in deze. Iedereen, kerkenraadsleden én gemeenteleden, zal in zichzelf iets van innerlijke verdeeldheid voelen. De lockdown is verlengd, de maatregelen worden nog niet versoepeld. Tegelijkertijd is er een intens verlangen om als kerk een hoopvolle eerste stap te zetten naar iets meer ruimte. Omdat samen vieren in de kerk, ook al is het met een kleine groep, toch wezenlijk anders voelt. Omdat we zó graag mensen de gelegenheid willen bieden er bij te zijn, de verbinding te ervaren als gemeente van Christus.

Na rijp beraad heeft de kerkenraad besloten vanaf 1e Paasdag weer met maximaal 20 kerkgangers plus het kerkteam te gaan vieren. Dus nog niet in de Stille Week, maar wel op Paasmorgen en vanaf dan elke zondag. Een voorzichtige opstap. Een klein teken van opstanding te midden van alle dood en donker. Een hoopvol baken in de tijd. Ons nog steeds ten volle bewust van wat er allemaal niet kan, en daarmee nog steeds solidair. Maar toch een kleine stap zetten. Daarbij nemen wij uiteraard de verantwoordelijkheid om te zorgen voor optimale voorzorgsmaatregelen, en we verwachten dat iedere kerkganger ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan alle veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften, gebruiksplan voor de kerkgebouwen

Hieronder vinden jullie de belangrijkste huisregels in onze kerkgebouwen. Het volledige gebruiksplan is te vinden op de website. In de Hoeksteen ligt ook een papieren versie.

• Gezondheidsklachten? Geen toegang

• Houd anderhalve meter afstand van elkaar

• Geen handen schudden

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

• Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen

• Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog

• Geen samenzang (wel maximaal 2 voorzangers)

• Volg de gegeven aanwijzingen over looproute en zitplaats op

• Er is geen garderobe, dus u neemt uw jas mee naar uw zitplaats

Aanmelden voor kerkdiensten

Aanmelden  Per zondag, steeds in de week voorafgaand aan die zondag. Je kunt je aanmelden van maandagmorgen tot woensdagavond 18.00 uur. Via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-45734984. Je kunt naar dat nummer een appje sturen, of de voicemail inspreken.  
Voorwaarden voor aanmelden  Geen verkoudheidsklachten of koorts, of andere klachten die op corona zouden kunnen wijzen. 
Gegevens bij aanmelding  Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het aantal personen dat je aanmeldt. Mensen uit dezelfde huishouding mogen bij elkaar zitten. 
Bevestiging  Je krijgt van ons uiterlijk vrijdagmorgen bericht terug. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, komen de overige mensen op de reservelijst. Die krijgen dan voorrang op de zondag daarna. Mensen die nog niet eerder geweest zijn krijgen voorrang op degenen die wel al een of meerdere kerkdiensten hebben meegemaakt.
Afmelden  Wanneer je je hebt aangemeld en je aanmelding is bevestigd, en je kunt toch onverhoopt niet naar de dienst komen, wordt je gevraagd je af te melden. Ook dit kan weer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06- 45734984.