#Durf te vragen: computerscherm

Voor de Sint Maartenkerk zijn we nog op zoek naar een computerscherm voor bij het orgel. Dit computerscherm moet een HDMI-aansluiting hebben.

Heeft u een scherm welke u wel kwijt wilt, dan houden wij ons aanbevolen.

Vriendelijke groet,

Pier Minnema en Thijs Bolhuis

Actie statiegeld flessen Stichting MS Mama Marije loopt tot 22 mei

Ruim 7 maanden geleden is de stichting MS Mama Marije begonnen met de inzameling van statiegeldflessen, de bussen bij winkels en het oud ijzer voor de HSCT behandeling van Marije! Wat is er enorm veel gedoneerd, bedankt!

Inmiddels is het streefbedrag bijna bereikt, en daarom zullen de inzamelpunten opgeheven worden. Ook die in onze kerk. Op 15 en 22 mei kunnen er nog flessen worden ingeleverd, daarna niet meer. Nu komt voor Marije de spannende tijd dat de stamceltransplantatie in Mexico er van gaat komen.

We wensen haar, en met haar ook haar man Oane en hun kinderen Bauke Gerben en Ilse Lysbeth alle goeds en Gods zegen toe.

 

Actie statiegeld flessen Stichting MS Mama Marije loopt tot 22 mei

Ruim 7 maanden geleden is de stichting MS Mama Marije begonnen met de inzameling van statiegeldflessen, de bussen bij winkels en het oud ijzer voor de HSCT behandeling van Marije! Wat is er enorm veel gedoneerd, bedankt!

Inmiddels is het streefbedrag bijna bereikt, en daarom zullen de inzamelpunten opgeheven worden. Ook die in onze kerk. Op 15 en 22 mei kunnen er nog flessen worden ingeleverd, daarna niet meer. Nu komt voor Marije de spannende tijd dat de stamceltransplantatie in Mexico er van gaat komen.

We wensen haar, en met haar ook haar man Oane en hun kinderen Bauke Gerben en Ilse Lysbeth alle goeds en Gods zegen toe.

 

Geen beperkende maatregelen meer, vanaf zondag 6 maart weer koffiedrinken na de dienst!

Vanaf vrijdag 25 februari gelden in de kerk geen beperkende maatregelen meer. Fijn! De kerkzaal is weer ingericht als voorheen, zij het voor nu nog met iets meer ruimte tussen de rijen.

Ook voor doordeweekse bijeenkomsten thuis of in de kerk vervallen de maximale groepsgroottes. Alleen de basismaatregelen blijven van toepassing: handen wassen, thuisblijven/testen bij klachten en ventileren. Wel vragen we voor alle bijeenkomsten om begrip en ruimte voor mensen die liever nog wat afstand bewaren. Overleg altijd even of het ook gewenst is om enige afstand te bewaren.

En -hoera, hoera!- vanaf zondag 6 maart gaan we na de dienst weer koffie drinken!

Kerkdiensten maart uitgezonden door Omrop Fryslân

In de maand maart zal Omrop Fryslân bij ons te gast zijn. Zij zullen dan de zondagse erediensten uitzenden. Sinds het begin van de pandemie zendt Omrop Fryslân op zondagmorgen een kerkdienst uit en die wordt enorm goed bekeken, ook in onze gemeente. Dus toen de Omrop vroeg of dat een maand vanuit Hallum mocht, hebben we daar van harte mee ingestemd.

Uitgangspunt is dat de Omrop te gast is en dat wij gewoon de diensten vieren zoals we dat anders ook doen. Toch zullen er ook een aantal dingen worden aangepast. De diensten zullen om 10.00 uur beginnen in plaats van om 9.30 uur. Er zal meer plaats ingeruimd worden voor het Frysk (in lezingen en liederen). We hebben de nieuwe Doopsgezinde voorganger, Thea Tholen, gevraagd om een keer voor te gaan, zodat de oecumenische samenwerking in Hallum een plaats krijgt. En de Werkplaats Muziek doet haar best om voor gevarieerde muzikale medewerking vanuit onze eigen gemeente te zorgen.

De geplande kerk- en schooldienst op 20 maart blijft een kerk- en schooldienst.

Hoezeer we inmiddels ook gewend zijn aan camera’s in de kerk, die van Omrop Fryslân zullen wel iets prominenter aanwezig zijn dan de onze. Net zoals hun manier van uitzenden zal verschillen van die van ons. We hopen op mooie diensten en uitzendingen.

Kerkenraad PGM

Filmpje U zij de Glorie

Veel gemeenteleden hebben de afgelopen weken meegewerkt aan het maken van een filmpje voor Pasen. Gezamenlijk hebben zij een bijdrage geleverd aan het 'U zij de glorie'. Het filmpje is te bekijken door het klikken op bijgaand plaatje.