Kerkdiensten maart uitgezonden door Omrop Fryslân

In de maand maart zal Omrop Fryslân bij ons te gast zijn. Zij zullen dan de zondagse erediensten uitzenden. Sinds het begin van de pandemie zendt Omrop Fryslân op zondagmorgen een kerkdienst uit en die wordt enorm goed bekeken, ook in onze gemeente. Dus toen de Omrop vroeg of dat een maand vanuit Hallum mocht, hebben we daar van harte mee ingestemd.

Uitgangspunt is dat de Omrop te gast is en dat wij gewoon de diensten vieren zoals we dat anders ook doen. Toch zullen er ook een aantal dingen worden aangepast. De diensten zullen om 10.00 uur beginnen in plaats van om 9.30 uur. Er zal meer plaats ingeruimd worden voor het Frysk (in lezingen en liederen). We hebben de nieuwe Doopsgezinde voorganger, Thea Tholen, gevraagd om een keer voor te gaan, zodat de oecumenische samenwerking in Hallum een plaats krijgt. En de Werkplaats Muziek doet haar best om voor gevarieerde muzikale medewerking vanuit onze eigen gemeente te zorgen.

De geplande kerk- en schooldienst op 20 maart blijft een kerk- en schooldienst.

Hoezeer we inmiddels ook gewend zijn aan camera’s in de kerk, die van Omrop Fryslân zullen wel iets prominenter aanwezig zijn dan de onze. Net zoals hun manier van uitzenden zal verschillen van die van ons. We hopen op mooie diensten en uitzendingen.

Kerkenraad PGM