Collecte-bestemmingen mei

Op zondag 2 mei, is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP, Nederland - Jong en oud leren van elkaar (Kerk in Actie). Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.

Zondag 9 mei, is de collecte bestemd voor Noodhulp in Libanon (Kerk in Actie). Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is de collecte bestemd voor ons eigen Diaconaat.

Zondag 16 mei, is de collecte bestemd voor Stichting Trijntje Beimers. Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa provincie. Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vak training, vangen moederloze baby's op, en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het allerbelangrijkste. Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw.

Zondag 23 mei, Pinksteren, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 30 mei, Heilig avondmaal. is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena