Collecte-bestemmingen september 2022

Zondag 4 september, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Op zondag 11 september, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 18 september, Doopdienst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 25 september, Startzondag, is de collecte bestemd voor de Stichting Jarige Job. Deze stichting verzorgt verjaardagboxen voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. In zo’n verjaardagbox zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena