Startzondag 27 september

Vanwege de weersverwachtingen is de kerkdienst in de loods van Transportbedrijf de Vries, aan de Meekmawei 15. Iedereen is daar welkom om 10.00 uur. Om 10.30 uur begint de dienst.

Thema: “Wat is het leven TOV!?”

We gaan van start met het jaarthema dat in de hele Protestantse Kerk ‘Het goede leven’ is. Midden in alles wat het leven onder druk kan zetten, en midden in alle beperkingen van deze tijd, gaan we op zoek naar wat er dan nog te zeggen is over het goede leven. En natuurlijk naar hoe we daar iets van kunnen ervaren. Kom meevieren! We hopen en bidden dat het echt een dienst zal worden waar iedereen aan kan schuiven. Reserveren is niet nodig voor deze dienst. Wel noteren we namen en telefoonnummers bij aankomst. Graag je eigen stoel meenemen!. Uiteraard zetten we die keurig op anderhalve meter afstand van elkaar en komen we niet van onze plaats tijdens de dienst. Alleen zo creëren we een veilige omgeving voor iedereen. De jeugd van 12 tot 18 kan i.p.v. een stoel een kussen meenemen. Voor hen maken we een hoekje waar zij bij elkaar kunnen zitten.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom. Ook de allerkleinsten. Er is geen oppasdienst en geen bernetsjinst. Normaal gesproken zouden wij voor de koffie zorgen, maar omdat dat nu logistieke problemen oplevert, vragen we iedereen om voor zichzelf een kan koffie of thee en iets te drinken voor de kinderen mee te nemen. Dat neem je dan mee naar je zitplaats en daar kun je je stoel zo neerzetten dat je gezellig koffie kunt drinken met wie er naast je zitten. Wij zorgen voor iets bij de koffie!

En na de dienst hopen we dat jullie elkaar in kleine kring willen ontmoeten. We reiken daarvoor iets bijzonders aan. Iets dat in de komende tijd nog vaker voorbij zal komen. Misschien kunnen we elkaar niet met zijn allen tegelijk ontmoeten en kunnen we niet een hapje eten, maar …. als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. En daar hebben we iets op bedacht. Voor thuis, in kleine groepen. En we hopen dat jullie niet alleen in groten getale naar de dienst komen, maar ook na de dienst meedoen!

Welkom allemaal!