Voorbereidingen musical Esther in Hallum gestart

Vorig jaar zijn enthousiast voorbereidingen gestart voor de uitvoering van een musical. In de eerste plaats door en voor onze kerkelijke gemeenteleden, maar uiteraard ook voor andere belangstellenden. Een musical werd geselecteerd (Esther), deelnemers meldden zich aan, rekwisieten werden aangekocht, data gepland...

Door corona waren we genoodzaakt de start van de repetities op te schorten. Tot nu. 

Vanaf zondag 11 september a.s. oefenen we vrijwel iedere zondag van 11.00 tot 12.30 in De Hoeksteen (met uitzondering van schoolvakanties). We starten dan met uitdelen van oefenmateriaal en een leesrepetitie. Het weekend van 29 januari 2023 staat als uitvoeringsweekend gepland.

Mocht het jou leuk lijken om op één of andere wijze betrokken te zijn bij uitvoering dan wel organisatie van dit prachtige project. Meld je dan aan bij Frida. Speciaal aanmeldingen van creatievelingen en/of handige mensen zijn we blij mee. Deelnemers zijn inmiddels via een persoonlijke e-mail op de hoogte gebracht. Mocht je deze niet ontvangen hebben en je eerder wel hebben aangemeld? Bel of app dan s.v.p. met Frida.

Hartelijke groet, namens het musicalcomité,

Afke, Janneke, Knillis, Margriet en Frida (06-24549581)

KerkTV via Kerkdienstgemist.nl

Begin november heeft de kerkenraad besloten dat we de bijzondere kerkdiensten ook via Kerk TV gaan uitzenden. Inmiddels zijn er een aantal diensten via YouTube uitgezonden en hebben we veel positieve reacties daarover ontvangen. Daarom is besloten om hiermee door te gaan en hebben we als gemeente apparatuur aangeschaft zodat wij dan zelf bepaalde kerkdiensten kunnen uitzenden.

Na installatie van de apparatuur deze week en een test-uitzending kunnen we op zondag 20 december proefdraaien en voor het eerst zelf een kerkdienst via Kerkdienst Gemist uitzenden. Tot dusverre was het zo dat je de kerkdiensten via Kerkomroep kon beluisteren en dit blijft de eerste maanden ook nog mogelijk. Daarnaast is het vanaf zondag 20 december dus mogelijk de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl te beluisteren (alle diensten) en te bekijken (bijzondere diensten).

Natuurlijk is dit voor ons eerst ook allemaal nieuw hoe we met deze apparatuur om moeten gaan, maar we hebben er wel vertrouwen in dat we na een tijdje inwerken een goede registratie van de kerkdiensten bij u thuis kunnen brengen.

Wij houden u de komende tijd via de Zondagsgroet op de hoogte van onze ervaringen met het uitzenden van de kerkdiensten via KerkTV. Als u reacties of vragen hebt daarover kunt u die sturen naar het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natuurlijk is het zo dat als er hulp nodig is wij u deze hulp zullen bieden.

Ook hierover komt meer informatie op de Zondagsgroet.

De PR Commissie

 

Veilig kerk-zijn - de afspraken

De huidige afspraken zijn:

Kerkdiensten:

• het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30 mensen (exclusief medewerkers)

• geen samenzang (voorzang is wel mogelijk)

• bij binnenkomst tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen (heeft u zelf geen mondkapje dan kunt u bij de ingang een mondkapje krijgen)

Andere bijeenkomsten:

 het advies van de overheid is: blijf zoveel mogelijk thuis. Dus de eerste vraag bij andere kerkelijke bijeenkomsten dan de kerkdienst is: kan het wachten, of kan het online?

 als dat echt niet kan, kunnen groepen nog terecht in de Rode Zaal (maximaal 8 personen) of in de Koarte Gaarde (maximaal 6 personen). Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften: bij klachten thuisblijven, handen ontsmetten bij binnenkomst, te allen tijde anderhalve meter afstand bewaren en iedereen vanaf 13 jaar draagt bij verplaatsingen binnen een mondkapje. Zingen is in deze ruimtes niet toegestaan. En na afloop van de bijeenkomst moeten alle tafels, stoelen en deurkrukken worden gedesinfecteerd.

 thuis afspreken kan niet

We zijn heel blij met hoe het tot nu toe is gegaan met het handhaven van alle maatregelen en we roepen u dringend op de veiligheidsvoorschriften met ernst in acht te blijven nemen. Bij klachten thuisblijven, bij binnenkomst de handen ontsmetten en te allen tijde anderhalve meter afstand bewaren.

Meditatie

Meditatie - Kijk eens achterom!

Om sporen van God te ontdekken moet je achter je kijken. Dat is de beste handleiding om echt iets over God te ontdekken. Ik las er iets over in het boek ‘Sporen van God in het dorp’ en ik kan het er van harte mee eens zijn.

Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Maar hoe doet je dat? Hoe tel je de zegeningen? Kijk achter je, in je eigen leven. Kijk naar de dagen en jaren die achter je liggen. Denk aan alles wat je is geschonken in je leven. Denk aan de mensen die vanaf de eerste dag van je leven voor je hebben gezorgd. Denk aan de vrienden die je hebt ontmoet, mensen die in het verleden met je door dik en dun zijn gegaan. Kijk en ontdek hoe prachtig de schepping er uit ziet. Zie naar de sterren en de maan, kijk naar de dieren, ontdek hoe wonderlijk mooi het in elkaar past. Denk aan al de beslissingen die je hebt gemaakt, aan al die dagen waarop je niet wist hoe het verder moest. En toch ging je verder. Kijk eens achterom!

In het genoemde boekje is men op zoek om sporen van God te ontdekken in de dorpen waar we wonen. Wat zijn er veel sporen! Als ik zondags niet in eigen gemeente hoef voor te gaan ga ik met enige regelmaat voor in andere dorpen. Ik vind het fijn om naar kerken te gaan waar ik nog nooit eerder geweest ben. Het is één van de mooie verrassingen die je meemaakt. Waar kom je terecht, hoe ziet de kerk er uit, welke mensen kom je tegen? Zoveel geloofsgemeenschappen in de dorpen die proberen handen voeten te geven aan hun geloofsleven. Zoveel gelovigen die ieder op hun manier proberen er te zijn voor de mensen en dieren in hun dorpen. 

Toen ik voor het eerst in Jelsum (de plek waar ik geboren en getogen ben) voor mocht gaan, merkte ik hoe waardevol een kerkgemeenschap in een dorp kan zijn. Als kind ging ik met mijn ouders naar de Adelaarkerk in Leeuwarden. Ik werd er gedoopt en deed er belijdenis. We woonden ver buiten het dorp aan de Dokkumer Ee en waren gericht op de stad. Voor wat er in de dorpskerk in Jelsum gebeurde had ik nauwelijks besef. Toen ik voor mocht gaan en de oude kerk binnenkwam ervoer ik dat hier generaties van gelovigen voor mij binnen waren gegaan. Mensen die in het dorp hebben gewoond en geleefd. Mensen die zondags naar de kerk gingen, liederen hebben gezongen, hebben gebeden en gedankt en hun geloof hebben beleden. Ik realiseerde me hoe waardevol ik het vond. Het raakte me. Eeuwenlang hebben in deze dorpskerken woorden van bemoediging geklonken. Mensen hebben gehuild, gelachen, gevierd, zijn hun leven met God gegaan. Inspirerend.

Als ik over de begraafplaats bij de Sint Maartenkerk loop heb ik hetzelfde gevoel. Zoveel generaties die naar de kerken in het dorp zijn gegaan. Die gedeeld hebben, een weg met God zijn gegaan. Ik vind dat echt inspirerend. Wat liggen er veel verhalen op een begraafplaats.

Je kunt dankbaar achterom kijken, maar ook nu kunnen we sporen achter laten als gemeente. Ook in onze dorpen kun je heel veel van die sporen ontdekken. Tijdens de startzondag aten we met elkaar in de Langebuorren. Prachtig, met elkaar aan één lange tafel! Veelal waren het gemeenteleden maar er waren ook een aantal mensen uit de Langebuorren zelf die mee aten. Zo eenvoudig maar wat is het mooi. Ik moet denken aan de weggeefkast die in steeds meer dorpen te vinden is. Wat een mooi initiatief waar mensen vorm geven aan hun geloof. Wat is het fijn als het dan niet vastzit aan kerkmuren maar dat er ruimte ontstaat om zo ook in de dorpen sporen achter te laten. Zodat de kerk niet ‘alleen’ in het dorp staat, maar van de gehele dorpsgemeenschap is. Zowel in Oudebildtzijl als in Hallum wordt er volop gebruik gemaakt van de kasten. Mensen zijn op velerlei manieren verbonden aan de kerk. Dat geldt voor kerkgangers maar ook voor mensen die niet direct de betrokkenheid via de kerkdienst beleven. Want ook niet-kerkgangers kunnen zich toch heel betrokken voelen, bij de kerk als gemeenschap, door deel te nemen aan bepaalde activiteiten of evenementen. Onlangs vroeg iemand van buiten de kerk of de wensboom nog bestond. Wat was het mooi dat de mensen van de kerk wensen uit lieten komen vertelde ze. Ook dat zijn sporen en zo kunnen we als gelovigen sporen achter laten. Dat is niet heel veel gevraagd. 

Het volk Israël vroeg aan Mozes waar God is en waar ze Hem konden vinden? Waarop Mozes tot het volk antwoordde "bekijk toch wat wij allemaal hebben ervaren, wat er allemaal is gebeurd en wat we hebben meegemaakt. Kijk eens achterom, je zult ontdekken hoeveel sporen er zijn achter gelaten?" Ik heb de wens dat wij met elkaar vele sporen van geloof, hoop en liefde mogen achterlaten! Niet aan de wensboom maar wel om met elkaar op te pakken. 

 

Johan Helfferich