Meditatie - Gods woord wil deze wereld omgekeerd …

 (Bij Exodus en lied 1001 uit het Nieuwe Liedboek)

De wijze woorden en het groot vertoon

de goede sier van goede werken

de ijdelheden op hun pauwentroon

de luchtkastelen van de sterken

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven

hij wiens kracht in onze zwakheid woont

beschaamt de ogen van de sterken.

 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft

dat dorst en honger zijn verdreven

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn

die geen vader was zal vader zijn

mensen zullen andere mensen zijn

de bierkaai wordt een stad van vrede

 

Wie denken durft dat deze droom het houdt

een vlam die kwijnt maar niet zal doven

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt

al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen

die zal vechten in’t verborgen

die zal waken tot de morgen dauwt

hij zal zijn ogen niet geloven.

(Tekst: Huub Oosterhuis)

“Pfff …”, verzuchtte één van de kerkgangers pasgeleden na de dienst. “Dat is geen lied dat je zomaar gedachteloos zingt.” We begonnen die zondag in het Bijbelboek Exodus en we zongen bovenstaand lied. En ze had gelijk. Het is geen lied om gedachteloos te zingen. Er komt nogal wat voorbij. De woorden schuren aan alle kanten. Ze schuren aan ónze ‘wijze’ woorden, aan ónze goede sier en wat bij óns hoog staat aangeschreven. Ze schuren aan wat er in ónze wereld niet deugt. En ze schuren aan onze pijn en ons verdriet; je zult maar onvruchtbaar zijn en deze woorden moeten zingen. Het is een protestlied. Het protesteert tegen wat niet zo zou moeten zijn. Tegen wat haaks staat op het leven zoals God het bedoeld heeft. Het is een lied om tegen de klippen op te blijven zingen. Het biedt geen schrale troost en geen gemakkelijke antwoorden: ook wie durft geloven dat deze droom het houdt zal kreunen onder zorgen en vechten in ‘t verborgen. Maar het zingt van de diepe hoop dat God ons niet aan ons lot overlaat. Dat God zijn weg met ons gaat naar een toekomst waarin het kwade ten goede gekeerd zal zijn. Zoals God in het Bijbelboek Exodus zijn weg gaat met het volk Israël. Wij worden meegenomen naar Gods toekomst. En onderweg worden keer op keer onze ogen geopend voor wat daar niet in thuis hoort. Voor wat is, maar niet zou moeten zijn. We worden geroepen tot protest, in wat je doet en laat, en in wat je zegt en zingt. Als het moet tegen de klippen op: Gods woord wil deze wereld omgekeerd.

 

Ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers