Geen kerkdiensten tot en met 31 maart

Beste mensen,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar de maatregelen die de regering heeft aangekondigd rondom het coronavirus, hebben ook gevolgen voor het kerkelijk leven. De classis Fryslân heeft alle gemeenten  geïnformeerd over de gevolgen van deze maatregelen en een advies uitgebracht. Hierop is de kerkenraad gisteren bijeen geweest en zij heeft besloten om deze adviezen over te nemen.

Wat is er besloten?

Het advies van de overheid en de Protestantse Kerk in Nederland om geen kerkdiensten meer te houden t/m 31 maart.

Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Op de andere zondagen (22 en 29 maart) zal er om 9.30 uur een vesperdienst (zonder toehoorders) worden gehouden. U kunt deze versper thuis via Kerkomroep en de Lucas-ontvangers beluisteren. Aan het begin van deze uitzendingen worden ook de mededelingen gedaan, die normaliter op de Zondagsgroet staan. Wij hopen dat u meeluistert!

Verder komen alle kerkelijke activiteiten, zoals bijbelkring, basisschoolcatechese, wijkontmoeting, Greppeltocht, kerkenraadsvergadering, HapSnap, gemeenteavond enz. te vervallen.

Indien er in de komende weken een rouwdienst plaatsvindt is het advies om deze zoveel mogelijk in besloten kring te houden. Bij het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM.

Bezoeken aan kwetsbare mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken worden dringend ontraden. Er zullen geen pastorale bezoeken, anders dan in hoge pastorale nood, gedaan worden.

Natuurlijk zal er telefonisch of via de e-mail mogelijkheid zijn voor pastorale zorg. We roepen iedereen op om ook op deze manier zorg en aandacht voor elkaar te hebben!

Er zal geen Zondagsgroet zijn op zondag 22 en 29 maart.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de predikanten, voorzitters of de scriba.

Wij wensen u allen veel sterkte toe deze tijd en hopen u in april weer in goede gezondheid te treffen.

De kerkenraad